header2019


Formularz akredytacyjny dla mediów

V Podkarpackie Pokazy Lotnicze, Stalowa Wola-Turbia, 2 czerwca 2019 r.

Akredytacja dla dziennikarzy na V Podkarpackie Pokazy Lotnicze kończy się 30 maja 2019 r. o godz. 12:00.
Podaj imię.
Podaj nazwisko.
Nie podano nazwy Instytucji/Firmy.
Nieprawidłowe dane. Wpisz poprawny numer rejestracyjny.
Proszę wpisać numer telefonu stacjonarnego wg. formatu 00 000 00 00.
Proszę wpisać adres poczty elektronicznej (e-mail)
Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu ukończenia procesu rejestracji.
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na wydarzenie pn.: „V Podkarpackie Pokazy Lotnicze”, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
6) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracji,
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
* - wypełnienie wymagane

pozioma linia

Captcha:
Proszę przepisać treść z rysunku.
 ORGANIZATORZY:  PARTNERZY:

marszalek herb DF plakat WWW HQ StW DF plakat WWW HQ Zlsz                                 ASW

 

fepr pl podk ueefsi MALE

 

Copyright © 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie